onderhands05c

Privacy policy, regels en aandachtspunten.

 

Privacy Policy

KSV Volleybal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
KSV Volleybal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als KSV Volleybal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.

 Aandachtspunten

Inspeelballen meenemen?
In het grootste deel van onze regio is het gewoon dat er met het uitspelende team een ballentas met ballen meegaat. Verenigingen in o.a. de Achterhoek verzorgen vaak ballen voor teams die bij ze op bezoek komen. Deze teams nemen ook geen ballen mee naar de uitwedstrijden. Zij kunnen dan voor de onaangename verrassing komen te staan dat er in die hal geen ballen voor het team aanwezig zijn. Denk hier vooral aan wanneer het team in een ‘grensoverschrijdende’ competitie speelt. Laat dan de teams de eigen ballen meenemen!

Er liggen 2 ballentassen onder in de grijze kast. Mocht het nodig zijn dan kun je ballen meenemen naar de wedstrijd. Graag na de wedstrijd de ballen weer terug in het ballenrek. In elk team zitten wel leden die in Vragender wonen. Dit lijkt ons dan ook geen probleem. 

- Boekje spelregels  ligt in de kast. 
- Wedstrijdreglement regio Oost ligt in de kast.
- Er ligt een infoboekje in de kast.
- Alle trainingen lopen tot en met eind mei 2018
- Tape kun je kopen bij Louise Nijrolder 

Nieuwe regel in dit seizoen:

 • Indien een speler geen spelerskaart bij zich heeft en zich legitimeert met paspoort of rijbewijs, dan moet naast de naam en het betreffende team ook de geboortedatum in het DWF worden vermeld bij opmerkingen.
  Afgelopen seizoen waren er veel nieuwe spelregels. Een aantal hiervan staan hieronder nogmaals beschreven. 

Voor de wedstrijd

 • Er wordt niet meer getost. De aanvoerder van het uitspelend team heeft de eerste keuze (opslag of veld). Bij een eventuele 5e set heeft de aanvoerder van het thuisspelende team het recht om als eerste te kiezen.

Arbitrage

 • Vanaf de 1e klasse en lager is de scheidsrechter niet meer verplicht om na elke rally alle tekens te geven: het speelveld aanwijzen van het team dat de volgende service uitvoert is voldoende. Aanvoerders mogen vragen om uitleg, waarna het teken (als uitleg) alsnog kan worden gegeven. 

Service + schermen

  • Op lagere niveaus is er regelmatig spraken van net iets te weinig ruimte achter het speelveld. Was de ruimte minder dan twee meter, dan moest een hulplijn in het veld worden geplakt. Nu hoeft dat niet meer: je mag met één voet in het veld serveren. Ook bij een sprongservice mag de afzetvoet dus in het veld worden gezet.

  • Schermen bij de service is een grote ergernis en wordt veelal gezien als onsportief gedrag. Vanaf komend seizoen mag de serveerder dan ook niet meer met opzet aan het zicht van de passers onttrokken worden. Spelers van het serverende team moeten tenminste een armlengte van elkaar af staan en achterspelers mogen niet in de ‘vrij zicht’-ruimte van de voorspelers gaan staan. Dit is pas fout als de bal over hen heen wordt geserveerd.

 

Voetfouten

 • Het raken van het veld van de tegenstander in een actie met de bal wordt komend seizoen afgefloten. Dat geldt niet alleen voor de voet, maar voor alle lichaamsdelen. Daarentegen is het niet fout om het veld van de tegenstander te raken als er geen bal bij betrokken is en het niet hinderlijk is voor de tegenstander. De beoordeling of de bal erbij betrokken is, wordt gelijk gesteld aan de beoordeling van netfouten; ook het aanraken van het net wordt alleen afgefloten in een actie waarbij de bal betrokken is.
 • Het raken van de middenlijn is wel toegestaan, dus wel op de middenlijn en niet over de middenlijn.

Bal terughalen uit de vrije zone

 • Zodra de bal buiten de antennes het net passeert, is de bal uit, ook wanneer dit na het eerste balcontact geweest is. De bal terughalen uit de vrije zone van de tegenstander (buiten de antennes om) is dus niet meer toegestaan. 

Wedstrijdonderbrekingen

 • Een time-out (TO) duurt maximaal 30 seconden. Dit betekent dat wanneer het aanvragende team én de officials binnen deze halve minuut weer klaar zijn om verder te spelen, de wedstrijd wordt vervolgd.
 • Tijdens de TO mag het hele veld gebruikt worden: teams hoeven dus niet meer in het geheel buiten het veld te staan. Wisselspelers mogen ook in het veld warm lopen, maar het gebruik van een bal tijdens de TO is (nog steeds) niet toegestaan. Uiteraard moet wel worden gezorgd dat er geen natte plekken door de drinkflesjes achterblijven op het veld.
 • Na het laatste fluitsignaal van een set hoeven teams niet meer via de achterlijn naar de andere speelhelft lopen. Wel dienen zij om de netpaal heen lopen; onder het net doorlopen is niet toegestaan.
 • Tijdens de pauze tussen de sets mogen de wisselspelers inspelen in het veld, mits dit niet hinderlijk is voor de moppers en/of het entertainment.
 • De pauze tussen sets duurt maximaal drie minuten. Direct daarna staan beide teams én officials weer klaar voor het vervolg van de wedstrijd.

Wissels

 • Ongeacht het aantal wisselspelers heeft ieder team altijd recht op zes wissels per set.
 • Een wisselspeler mag meerdere keren (maximaal drie keer) gewisseld worden voor een veldspeler.

De veldspeler moet wel weer terugkeren in het veld voor de wisselspeler die hem vervangen heeft. Voorbeeld: wisselspeler nummer 3 gaat het veld in voor nummer 5. Nummer 5 kan alleen terug gewisseld worden voor nummer 3. Wisselspeler 3 mag vervolgens (na tenminste één voltooide rally) weer voor een andere of dezelfde veldspeler gewisseld worden. Ook mag één van de andere wisselspelers voor nummer 5 ingebracht worden.

 • Uitzondering: Voor de A-, B- en C-jeugdklassen gaat deze regel niet gelden. Daarvoor blijft de huidige wisselregel van toepassing. De reden hiervoor is dat het veel voorkomt dat er een aantal goede serveerders is, waardoor de wedstrijd minder leuk zou kunnen worden. De Hoofd- en Topklassen in de jeugd spelen wél met de nieuwe regels omtrent het wisselen.
 • In de 2e klasse en lager en in de jeugdklassen is het toegestaan met 5 spelers te spelen indien er niet meer aanwezig zijn of door blessure. Positie 6 is dan niet aanwezig.

Libero

 • De wisselzone van de libero wordt vrijgegeven, daarvoor mag nu de gehele achterlijn en zijlijn gebruikt worden. Voorwaarde is wel dat de scheidsrechters en teller(s) de wissel goed kunnen zien.
 • Een libero mag uitsluitend veldspeler worden (en een ander shirt aantrekken) als het team onvolledig verklaard zou worden door blessure(s). Voorbeeld: een team start met zes spelers en één libero. Eén van de veldspelers raakt geblesseerd en kan niet verder spelen. Op dat moment mag de libero veldspeler worden, zodat er met zes spelers doorgespeeld kan worden.
 1. NIEUW! DIGITAAL WEDSTRIJD FORMULIER                                      

Het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) is de modernste manier van het registreren van wedstrijden in de Nederlandse volleybalcompetitie. Met behulp van het Digitaal Wedstrijd Formulier zijn alle wedstrijdgegevens en uitslagen snel up-to-date. Vanaf dit seizoen worden alle wedstrijden in de competitie via het DWF ingevoerd.

In de bijlage vinden jullie een overzicht en een handleiding voor gebruik van het ‘Digitaal Wedstrijd Formulier’.  Als aanvoerder, scheidsrechter en teller heb je met dit formulier van doen dus lees dit graag voorafgaand aan de competitie goed door. 

Samengevat de belangrijkste punten:

 • De aanvoerders dienen bij de start van het seizoen de teamgegevens in te vullen. Per wedstrijd hoef je dan alleen nog maar invallers toe te voegen, afwezigen te verwijderen en eventuele wijzigingen door te voeren. Aanvoerders worden hierover verder geïnformeerd door de wedstrijdsecretaris.
 • Voorafgaand aan de wedstrijd logt de aanvoerder in, controleert de spelersgegevens en geeft evt.wijzigingen door. 
 • Voorafgaand aan de wedstrijd controleert de scheidsrechter de ingevulde gegevens en voert zijn/haar gegevens in.
 • Tijdens de wedstrijd houdt de teller de score bij via een score bord op de tablet.
 • Na de wedstrijd controleert de scheidsrechter de ingevoerde gegevens en verzend het formulier. Wanneer op versturen is geklikt, worden alle gegevens direct naar de website en de app doorgestuurd en is de wedstrijd afgelopen.
 • In de zaal in de kluis ligt de handleiding waarmee stap voor stap staat uitgelegd hoe het programma op de tablet werkt. Maak hier dus gebruik van. Alle aanvoerders krijgen per mail nog een nadere instructie.
 • Voor vragen over gebruik van het Digitaal Wedstrijd Formulier kun je terecht bij de wedstrijdsecretaris: Suzanne Spexgoor.