onderhands05c

Privacy policy, regels en aandachtspunten.

 

Privacy Policy

KSV Volleybal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
KSV Volleybal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als KSV Volleybal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.

 Aandachtspunten

Inspeelballen meenemen?
In het grootste deel van onze regio is het gewoon dat er met het uitspelende team een ballentas met ballen meegaat. Verenigingen in o.a. de Achterhoek verzorgen vaak ballen voor teams die bij ze op bezoek komen. Deze teams nemen ook geen ballen mee naar de uitwedstrijden. Zij kunnen dan voor de onaangename verrassing komen te staan dat er in die hal geen ballen voor het team aanwezig zijn. Denk hier vooral aan wanneer het team in een ‘grensoverschrijdende’ competitie speelt. Laat dan de teams de eigen ballen meenemen!

Er liggen 2 ballentassen onder in de grijze kast. Mocht het nodig zijn dan kun je ballen meenemen naar de wedstrijd. Graag na de wedstrijd de ballen weer terug in het ballenrek.

- Boekje spelregels  ligt in de kast. 
- Wedstrijdreglement regio Oost ligt in de kast.
- Er ligt een infoboekje in de kast.
- Alle trainingen lopen tot en met eind mei